Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY 

Provozovatelem internetového obchodu nevrela.com je Kamil Nevřela, IČO: 66174228

Objednávky

Všechny objednávky podané prostřednictvím tohoto internetového obchodu jsou závazné. O přijetí objednávky a upřesnění termínu vyřízení Vaší objednávky Vás budeme informovat E-mailem nebo telefonicky, E-mail nebo telefon povinný údaj.

Všechny ceny v obchodě jsou uvedeny včetně 21% DPH.

Dodací podmínky a způsob doručení

Zboží Vám bude odesláno prostřednictvím zásilkové služby GLS nebo přepravní služby TOP TRANS. O odeslání Vás informujeme E-mailem.

U zboží zaslaného na dobírku účtujeme jednotné poštovné (včetně poplatku za dobírku)

PPL - 170 Kč / 1 balík max 35kg, max 0,5m3

PPL  SK - 290 Kč/ 1 max 35kg, max 0,5m3

Česká pošta u savic bez koncovek ( do 2,4m ) - 470Kč

TOP TRANS - cena dle váhy a místa dodání

O termínu dodání Vás budeme informovat E-mailem nebo telefonicky v nejkratším termínu.

Způsob placení

Platit v našem obchodě můžete jedním z následujících způsobů:

 • platba při doručení (dobírka)
 • v hotovosti při převzetí zboží
 • platba převodem dopředu (zálohová faktura): po připsání částky na náš účet bude zboží odesláno nebo je možné ho vyzvednout. číslo účtu pro platbu: 382049933/0300
 • platba na základě vystavené faktury převodním příkazem se splatností dle obchodních podmínek: platí pouze pro stálé zákazníky a obecní a městské úřady, které zašlou objednávku se všemi náležitostmi (razítko a podpis objednatele a odpovědného pracovníka včetně telefonického kontaktu), číslo účtu pro platbu: 382049933/0300

Reklamační řád

Při reklamaci se Vám budeme snažit vyjít vstříc a záležitost neprodleně řešit. K rychlému a úspěšnému vyřízení reklamací dodržujte, prosíme, následující podmínky.

V případě, že zboží, které jste od nás obdrželi, je vadné, nefunkční či poškozené, oznamte nám zjištěné vady co nejdříve E-mailem na adresu Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., případně telefonicky nebo písemně.

Reklamace musí obsahovat popis zjištěných závad a jejich projevů. Prodávající rozhodne o reklamaci nejpozději do 3 pracovních dnů a vyrozumí kupujícího elektronickou poštou, pokud se s kupujícím nedohodne jinak. Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou na delší lhůtě.

Zboží, které reklamujete, je nutné vrátit doporučeně na adresu prodejce. Zboží musí být zbavené nečistot a řádně zabaleno tak, aby nedošlo k jeho dalšímu poškození během přepravy, součástí reklamace je kopie daňového dokladu (případně včetně dodacího listu).

Prodávající nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží, funkčních vlastností a škod z neodborného používání zboží, stejně jako škod způsobených vnějšími událostmi a chybnou manipulací. Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Záruční lhůta se nevztahuje na vady vzniklé neodborným či nešetrným zacházením. Vznikne-li škoda při přepravě zboží, odpovídá za vzniklou škodu dopravce.

Vyřizování reklamací podléhá ustanovením následujících právních norem:

• Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
• Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, Část osmá, Hlava druhá, Oddíl čtvrtý - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě.

Záruka vrácení peněz

Nákupem v internetovém obchodě sdhplus.cz/shop nepodstupujete vůbec žádné riziko. V souladu se zákonem č. 367/2000 Sb., máte možnost do 14 dnů od obdržení zboží jej bez udání důvodu vrátit. Peníze vám budou neprodleně zaslány zpět (částka zaplacena za poštovné se nevrací). K uplatnění nároku na vrácení peněz dodržujte, prosíme, následující podmínky:

• vrácené zboží musí být v původním obalu, nesmí být poškozené nebo jinak znehodnocené.
• nakupující zašle zboží běžnou balíkovou poštou na vlastní náklady na adresu prodejce: Kamil Nevřela, Sádek 118, 747 75 Velké Heraltice. Zboží nesmí být zasláno na dobírku.
• do zásilky s vráceným zbožím vložte, prosíme, kopii útržku z dobírkové nebo balíkové složenky (v případě, že bylo zboží zasláno na dobírku) a kopii daňového dokladu.

Ochrana osobních dat

Podmínky ochrany osobních údajů

 

I.

Základní ustanovení

 1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Kami Nevřela IČ 661 74 228 se sídlem Sádek 118, 74775 Velké Heraltice (dále jen: „správce“).
 2. Kontaktní údaje správce jsou

adresa:Kamil Nevřela

email:Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

telefon:604907120

 1. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 2. Správce nejmenoval / jmenovalpověřence pro ochranu osobních údajů. Kontaktními údaji pověřence jsou:

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje

III.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby.
 1. Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit.
 1. Ze strany správce nedocházíautomatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. S takovým zpracováním jste poskytl/a svůj výslovný souhlas.

 

IV.

Doba uchovávání údajů

 1. Správce uchovává osobní údaje
 • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
 • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
 1. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

 

V.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 1. Příjemci osobních údajů jsou osoby: zasílatelské služby, učetní
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy,
 • zajišťující služby provozování e-shopu (Shoptet) a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
 1. Správce nemáv úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

VI.

Vaše práva

 1. Za podmínek stanovených v GDPR máte
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek.
 1. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

VII.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.

Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména …hesla, antivirový program, šifrování, zálohy, apod.

 1. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

VIII.

Závěrečná ustanovení

 1. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 25.5.2018.

 

Nákupní košík

 x 

košík je prázdný

Vyhledávání


Kované H ojnice